ZREALIZOWANE ZAGADNIENIA:

  • omówienie specyfiki każdej ze szkół, potrzeb uczniów i nauczycieli
  • planowanie pracy w roku szkolnym - opracowanie planów pracy z uwzględnieniem zadań wynikających z przepisów prawa i indywidualnych potrzeb szkół
  • aktualizacja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego - analiza uczniów w tym zakresie - kierowania do PPP
  • omówienie i wybór zapotrzebowania na szkolenia i kursy poszerzające wiedzę i umiejętności
  • omówienie procedur funkcjonujących w szkołach, dotyczących bezpieczeństwa pracy psychologa i pedagoga w postępowaniu w specyficznych przypadkach z uczniami
  • omówienie zapotrzebowania na pomoc i wyposażenie gabinetów psychologa i pedagoga
  • dzielenie się doświadczeniami, inicjatywami, sprawdzonymi metodami działania na rzecz ucznia
  • ujednolicenie procedur oraz druków ankiet wspomagających udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • organizowanie przez PPP szkoleń, uwzględniając zapotrzebowania pracowników.

Koordynatorzy Sieci: Joanna Stachyra,  Dorota Patkowska

quota

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy

Janusz Korczak (1878-1942) – Lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, pisarz.