CELE WSPÓŁPRACY:

  • samokształcenie - przekazywanie logopedom wiadomości pozyskanych na różnych szkoleniach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
  • prezentacja pomocy i materiałów do ćwiczeń ukazujących się na rynku wydawniczym
  • rozpatrywanie trudnych przypadków terapeutycznych i omawianie najskuteczniejszych metod i technik stosowanych w terapii przez poszczególnych logopedów
  • organizacja pomocy rodzicom i dzieciom z powiatu szczecineckiego poprzez organizowanie różnych akcji: badania mowy w ramiach "Soboty Logopedycznej", program pomocowy "Edukacja prelingwalna" adresowany do rodziców dzieci uczęszczających do żłobka
  • organizacja szkoleń dla logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z powiatów ościennych poprzez zaproszenie prelegentów z dużym doświadczeniem i dorobkiem naukowym w dziedzinie logopedii.

Koordynator Sieci: Ludmiła Sobów

quota

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy

Janusz Korczak (1878-1942) – Lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, pisarz.