Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku ma swoją bogatą długoletnią historię i tradycję. Placówkę powołano do istnienia w dniu 1 XII 1965 r. jako Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Szczecinku, a uruchomiono w styczniu 1966 roku. Swoim zasięgiem obejmowała ówcześnie powiaty: szczecinecki i miastecki. Pierwotną jej siedzibą był Powiatowy Dom Kultury przy ulicy 9-go Maja. W październiku 1966 r. została przeniesiona do budynku przy ulicy Wojska Polskiego 6, w którym pracownicy otrzymali do dyspozycji 4 małe pokoje. Kierownikiem został mgr Andrzej Słomian. Pierwszymi zatrudnionymi pracownikami byli psycholodzy: Teresa Zaborska i Halina Gdańska, pedagog Helena Kozłowska oraz sekretarka Genowefa Magnowska. W pierwszym roku pracy Poradnia przyjęła 372 klientów.

Funkcje dyrektorów od 1966 roku sprawowali:

  • mgr Andrzej Słomian w latach 1966 – 1978 – pedagog
  • mgr Władysława Urbańska w latach 1978 – 1985 – pedagog
  • Teresa Zaborska w latach 1985 – 1988 – psycholog
  • mgr Janina Trusewicz w latach 1988 – 2000 – pedagog

Od 2000 roku funkcję Dyrektora Poradni sprawuje mgr Dorota Patkowska – logopeda i pedagog.

Długoletnimi i cenionymi pracownikami na stanowiskach pedagogicznych byli: mgr Klemens Ossowski, Helena Kozłowska, mgr Anna Szymczak, mgr Regina Bućko oraz logopeda Regina Budejko. Do długoletnich, i sercem związanych z Poradnią pracowników, należy zaliczyć również Danutę Świstak, która niemalże od początku istnienia placówk,i do 2008 roku pełniła funkcję sekretarki.

Obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku jest nowoczesną placówka zatrudniającą specjalistów z dziedziny: psychologii, pedagogiki, logopedii i doradztwa zawodowego. Wszyscy mają pełne kwalifikacje do pracy w poradnictwie oraz dodatkowe uprawnienia do pracy terapeutycznej. Organem prowadzącym jest Rada powiatu Starostwa Powiatowego w Szczecinku, natomiast nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Swoim zasięgiem obejmuje miasta i gminy: Szczecinek, Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo oraz Grzmiąca. W rejonie działania znajduje się blisko 20 tysięcy dzieci i młodzieży.

Siedzibą Poradni od czerwca 2005 roku jest budynek przy ul. Wiatracznej 1 w Szczecinku. Pracownicy i licznie przychodzący klienci korzystają z dobrze wyposażonych gabinetów i sal terapeutycznych.

Zatrudnionych w Poradni jest obecnie 6 psychologów: mgr Joanna Stachyra, mgr Patrycja Pawlewicz, mgr Agnieszka Kucharczyk, mgr Magdalena Księżopolska, mgr Paulina Polak, mgr Agnieszka Tummel i 7 pedagogów: mgr Anna Robak, mgr Iwona Gasiul, mgr Paulina Chałaczkiewicz, mgr Kamila Bykowska, mgr Aldona Brzyszcz, mgr Justyna Kotowicz, mgr Joanna Kielar - Zagorowska, 6 logopedów:mgr Ewa Mianowana, mgr Justyna Szałwińska, mgr Magdalena Jabłońska, mgr Sylwia Tyluś, mgr Elżbieta Wicik, mgr Ludmiła Sobów; rehabilitanci: mgr Bożena Lechman, mgr Maria Skowron, mgr Łukasz Skowron, mgr Joanna Woźniak, mgr Kamila Klepczarek, mgr Urszula Waszewska, mgr Aneta Szymborska oraz terapeuci: mgr Małgorzata Jurjewicz, mgr Emilia Paszewska, mgr Joanna Makselon, mgr Kinga Pańczyk - Sidorczuk, mgr Angelika Suchanowska, mgr Renata Balcer - Klein, mgr Marzena Zarembska, mgr Katarzyna Skwierawska.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku realizuje swoje zadania w siedzibie placówki, jak i w Terenowych Punktach Konsultacyjnych w podległych gminach. Dzięki temu, że posiada samochód służbowy, wiele działań prowadzonych jest w terenie. Ponadto funkcjonuje w niej Archiwum Oświatowe dla pracowników oświaty z całego powiatu prowadzone przez Danutę Pieczyńską-Drozdowską oraz scentralizowana Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, którą prowadzi Barbara Kononowicz.

W Poradni zatrudnieni są pracownicy administracji w składzie: Danuta Pieczyńska-Drozdowska, Barbara Kononowicz, Emilia Połubińska, Joanna Brodzińska i Małgorzata Mydłowska oraz pracownicy obsługi: Mariola Stępień, Jolanta Urbańska i Sławomir Kazimierski.

quota

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy

Janusz Korczak (1878-1942) – Lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, pisarz.