Świat ciszy - świat osób, które zostały pozbawione jednego ze zmysłów- słuchu. Świat dla osób słyszących tajemniczy, niezrozumiały, obcy.                                                                                                          Logopedzi i surdopedagodzy z powiatu szczecineckiego 6.04 2024 uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Szczecinku.                                                                  Szkolenie prowadzili : E. Haszcz -Wardziak- osoba ogłuchła, T. Wardziak -osoba głucha od urodzenia, Oskar Wiśniewski – osoba głucha od urodzenia, K. Tyczyńska i M. Wiechetek – osoby słyszące- certyfikowani tłumacze języka migowego. Nasi szkoleniowcy na co dzień pracują w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, są paraolimpijczykami, pełnią wiele funkcji społecznych. Nasze światy się połączyły- świat osób słyszących i głuchych. Już ten świat nie jest dla nas obcy i niedostępny. Szkolenie było niezwykle ciekawe, merytoryczne i pełne wrażeń. A szkoleniowcy cudowni!! Chcemy więcej. Będziemy kontynuować nasze spotkania i dalej poznawać świat ciszy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      opr. Ludmiła Sobów- koordynator sieci logopedów

quota

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy

Janusz Korczak (1878-1942) – Lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, pisarz.