Według Światowej Organizacji Zdrowia  

zdrowie psychiczne to

  • stan dobrego samopoczucia psychicznego, który umożliwia ludziom radzenie sobie ze stresem w życiu, realizację swoich umiejętności, dobrą naukę i dobrą pracę oraz wnoszenie wkładu na rzecz swojej społeczności  
  • Jest integralnym elementem zdrowia i dobrego samopoczucia.
  • Stanowi jedno z podstawowych praw człowieka