Szanowni Państwo,
W związku z obowiązkiem informacyjnym RODO art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanej z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja celów publicznych, które naszą placówkę z Państwem łączą lub łączyły, wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez przetworzenia Państwa danych osobowych realizacja obowiązków lub innych zadań nie byłaby możliwa. Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek,
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinku jest Pan Robert Kołodziejczak Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Szczecinku i w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających ze statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku,
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3,
  5. jeśli, pomimo przekazania nam danych, nie nastąpiła żadna relacja, Pana/Pani dane będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach archiwalnych,
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i zgodne z warunkiem zawarcia umowy; brak podania danych będzie wiązał się z brakiem możliwości świadczenia usług oraz nie wywiązania się z umowy, Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wyłącznie do celów serwisowych  i sporządzania kopii zapasowych, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zapewnienie bezpieczeństwa danych zapasowych na serwerach.

mgr Dorota Patkowska
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczecinku

 

 

Copyright © 2010-2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szczecinku.
Wszystkie prawa zastrzeżone.